РЪКОВОДСТВО за финансов контрол и одит на възложителите в областта на обществените поръчки, упражняван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция

19,99 лв. 14,30 лв.
 • Марка: Е-книга (CD)
 • Кат. номер: ОП - 2019 ФКО
+ -
Цена: 14,30 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

Настоящото ръководство има за цел да представи на възложителите на обществените поръчки основните характеристики и насоки на последващия контрол, упражняван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция по силата на Закона за Сметната палата (ЗСП), Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) и чл. 123 от Закона за обществените поръчки ( ЗОП), както и подходът, прилаган от двата органа при извършването на проверки в областта на обществените поръчки.

Съдържание:

Увод

І. Правна уредба и цели на последващия контрол в областта на обществените поръчки

ІІ. Органи за последващ контрол

 1. Сметна палата - правна рамка
 2. Агенция за държавна финансова инспекция - правна рамка

 

ІІІ. Взаимоотношения между органите

ІV. Характеристики на последващия контрол.

V. Насоки на последващия контрол

VІ. Основни проверки, извършвани при последващ контрол

6.1 Проверка за наличие на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и за поддържане профил на купувача

6.2 Проверка за пълнота на документацията, свързана с възлагане на обществени поръчки

6.3 Проверка за спазване на задължението за поддържане на профил на купувача

6.4 Проверка за спазване на сроковете и реда за оповестяване на процедурите

6.5 Проверка на критериите за подбор на участниците

6.6 Проверка на гаранциите за участие и изпълнение

6.7 Проверка на критерия за оценка на офертите

6.8 Проверка на работата на комисията

6.9 Проверка на решението за определяне на изпълнител

6.10 Проверка на действията по възстановяване на гаранциите за участие

6.11 Проверка на сключването на договор за обществена поръчка

6.12 Проверка на прекратени процедури

6.13 Проверка на процедури на договаряне без обявление

6.14 Проверка на възлагането на обществени поръчки без провеждане на процедура

6.15 Проверка на извършените възлагания с публична покана

6.16 Проверка на изпълнението на договорите за обществени поръчки

VІІ. Административнонаказателна отговорност за нарушения в областта на обществените поръчки

 • Субекти на административнонаказателна отговорност за нарушения в областта на обществените поръчки:
 • Субекти – физически лица;
 • Субекти – юридически лица.
 • Състави на административни нарушения по ЗОП.
 • Административни наказания при нарушения на ЗОП.
 • Производство за търсене на административнонаказателна отговорност при нарушения на ЗОП.
 • Актосъставители.
 • Административнонаказващи органи.
 • Срокове за образуване на административнонаказателно производство.
 • Производство.
 • Производство за търсене на административнонаказателна отговорност за нарушения на ППЗОП

 

Е – сборник

Формат: А4 – 237 страници

Подобни продукти
Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните в хотелите и местата за настаняване

Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: 28888 За допълнителна информация: телефон 0899846694 всеки работен ден от 14 до 17 часа. Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: 12471 Общият регламент въвежда множес

Цена: 31,00 лв. 23,00 лв.
Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Книгата представя цялостно научно-приложно изследване на правната материя на обезпеченията. Обхванати и систематизирани са всички видове обезпечения, уредени в различни нормативни актове: Закона за за

Цена: 68,00 лв.
Оздравителният план

Книгата предлага първото и засега – единствено, цялостно изследване на правната природа на оздравителния план, според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон.Авторският труд е

Цена: 21,00 лв. 18,00 лв.
Спедиционният договор

Монографичното изследване е посветено на спедиционния договор. Последният е от значение за транспортната политика на ЕС. В качеството си на „инструмент“ този договор „обслужва“

Цена: 41,00 лв. 34,00 лв.