Административен навигатор за директорите и специалистите в детските градини и училищата - 2019 година

24,99 лв. 14,80 лв.
 • Марка: Е-книга (CD)
 • Кат. номер: ОУЧР - 11414
+ -
Цена: 14,80 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

В ръководството се анализира прилагането на Кодекса на труда в образователната система. Разглеждат се въпроси около възникването, промяната и прекратяването на трудовите правоотношения в образованието.


Разяснява се подробно статута на работодателя в образованието и отношенията между работодателя, директорът като представител на работодателя, висшестоящия административен орган.


Разглеждат се видовете трудови правоотношения и се изясняват страните, предмета и обхвата им. Изясняват се основанията за процедурите по колективното трудово договаряне, създаването на различните колективни трудови договори и тяхното прилагане спрямо лицата. Разискват се въпросите, свързани с различните видове индивидуални договори.


Разглеждат се въпросите, свързани с изработването и значението на длъжностните характеристики на различните длъжности, способите за изменение на трудовите договори. Разглеждат се въпросите, свързани с работното време и отпуските в образованието.

 

Разяснява се процедурата по търсене на имуществена и дисциплинарна отговорност в сферата на образованието. Изясняват се въпросите, свързани с прекратяването на трудовите договори по КТ, дискутират се процедурите по извършването на подбор на персонала и по търсене на различните видове предварителни съгласувания при закрила.

 

Разисква се и процедурата по участието на институцията при трудови спорове, изясняват се правомощията и задълженията на директора като представител на работодателя в трудовите спорове.

 

Разгледани са различните видове обезщетения по КТ и КСО и условията за пенсиониране на педагогическите и непедагогическите специалисти специалисти.

 

Отразени за всички промени в действащото административно законодателство до 30.11.2018 година.

 

Съдържание:

 

1-ва част: Възникване и изменение на трудовите правоотношения в образователните организации

 1. Възникване на трудовото правоотношение.
 2. Сключване на трудов договор.
 3. Форма на трудовия договор.
 4. Съдържание на трудовия договор.
 5. Начало на изпълнението на трудовия договор.
 6. Продължителност на трудовия договор.
 7. Срочни трудови договори.
 8. Особености на трудовия договор по заместване.
 9. Закрила при уволнение.
 10. Недействителност на основание за възникване на трудово правоотношение.
 11. Изменение на трудовото правоотношение.

2-ра част: Имуществена отговорност и видове обезщетения по КТ в образователните организации

 1. Обезщетение при недопускане на работа.
 2. Обезщетение при командировка.
 3. Обезщетение по КТ при трудоустрояване.
 4. Обезщетение за неспазено предизвестие.
 5. Обезщетение за неизползван платен отпуск.
 6. Обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен служител.
 7. Отговорност на работодателя за други вреди причинени на служителя или работника.

3-та част: Обезщетения по Кодекса за социално осигуряване

 1. Видове парични обезщетения при трудоустрояване.
 2. Условия за придобиване право на парично обезщетение при трудоустрояване.
 3. Срокове за изплащане на паричните обезщетения по КСО.
 4. Необходими документи и данни за отпускането и изплащането на паричните обезщетения по КСО.
 5. Отказ за изплащане на парично обезщетение по КСО.
 6. Брутно трудово възнаграждение за определянето на обезщетенията по КСО и КТ.

Приложения:

 1. Образци на документи и заповеди по КТ.
 2. Пенсиониране на педагогическите специалисти (пенсии за осигурителен и трудов стаж).

Е – сборник

Формат: А4

486 стр.

Подобни продукти
Безплатен онлайн курс: „Конфликтология и управление на конфликти. Училищна медиaция”

Център за медиация при Института на вътрешните одитори – стандарти ISO Предлага на Вашето внимание програмата на безплатен модулен дистанционен курс: „Конфликтология и управление н

Цена: 0,00 лв.
Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Книгата представя цялостно научно-приложно изследване на правната материя на обезпеченията. Обхванати и систематизирани са всички видове обезпечения, уредени в различни нормативни актове: Закона за за

Цена: 68,00 лв.
Спедиционният договор

Монографичното изследване е посветено на спедиционния договор. Последният е от значение за транспортната политика на ЕС. В качеството си на „инструмент“ този договор „обслужва“

Цена: 41,00 лв. 34,00 лв.
Етажна собственост - Автор: Бисерка Маринова

Книгата е предназначена за практикуващи юристи, членове на управителни органи в етажна собственост, професионални управители на недвижими имоти, служители в общините, студенти, брокери на недвижими им

Цена: 24,00 лв. 18,00 лв.