Работа с деца със СОП – ръководство за педагогическите специалисти в детските градини и училищата

22,00 лв. 14,99 лв.
 • Марка: Е-книга (CD)
 • Кат. номер: СОП - 102018
+ -
Цена: 14,99 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

 

 • Формат А4 - 321 стр.

Настоящото ръководство е в резултат на дългогодишна терапевтична, диагностична и педагогическа дейност на авторите в областта на нарушенията в детското развитие. Много често се цитира фразата, че за зрелостта на едно общество се съди по отношението му към слабите и немощните. Но те не винаги се нуждаят от финансови средства, а от елементарна подкрепа, защита и приемане. За съжаление нашето общество все още е нетолерантно към патологията и даже към вариантите на норма. Тази толерантност може да бъде култивирана, развита, ако тях ги има около нас. Изолацията им води до още по-голямо неприемане, до възпроизвеждане и даже до създаване на митове и грешни концепции за тях. Все още битува налаганият дълги години модел за равенство на възможностите и способностите. Невписващите се в този модел просто биват отритнати.

 

Но ние сме такива, каквито сме, точно защото сме различни от другите. Различията всъщност формират индивидуалността, уникалността на всеки от нас. Много е трудно обаче да се каже категорично кое от различията формира нормалното психично функциониране и кое попада в зоната на т. нар. патология. Съществуват тежки нарушения, при които този въпрос не стои. При тях е особено наложително ясното и точно формулиране на целта на терапевтичния процес с ясното съзнание, че достигане на норма (особено на статистическа норма) е невъзможно. Целта на терапията следователно не е достигането до нормата, а приближаването до нея чрез използването на всичкия наличен потенциал на детето. Крайно време е да скъсаме с разбирането (което по света отдавна е факт), че има необучаеми деца. Даже и при тежки аномалии съществува област или области, в които може да се достигне определен напредък и     развитие. При немалка част от нарушенията на развитието този напредък трябва да се търси в областта на социалното функциониране и придобиването на самостоятелност. И в такъв смисъл е необходимо съобразяването с индивидуалната норма, с потенциалните възможности на детето.

 

 

Немалка част от детските нарушения на развитието са с добра прогноза, но при оказване на своевременна и компетентна помощ. За съжаление у нас не съществува изградена стройна и работеща система за ранно откриване и въздействие при нарушения на развитието. Много често даже и специалисти се осланят единствено на факторите израстване и съзряване, което води до загуба на безценно време и то точно в т. нар. сензитивни периоди на развитие, в които корекцията, компенсацията и възстановяването са с най-добър ефект. Това говори и за липсата на нужната информация както за родителите, така и за широката общественост, както по отношение на характерните особености на децата с различни нарушения на развитието, така и по отношение на терапевтичните подходи и прогнозата на тези нарушения.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Предговор

Енигмата на аномалното детско развитие

Глава първа

Интегрирано и включващо образование на деца с нарушения в развитието

Глава втора

Функционална оценка на потребностите на децата и учениците

 1. Лични данни на детето
 2. Снемане на анамнеза
 • Оценка на интелектуалното функциониране
 1. Оценка на когнитивното развитие
 2. Пространствени ориентири
 3. Времеви представи
 4. Пръстов гнозис
 5. Разпознаване и номинация на основните цветове
 6. Разпознаване и номинация на геометрични фигури
 7. Оценка на параметрите на вниманието: Коректурна проба
 8. Оценка на паметта: Тест на Лурия „Десет думи”
 9. Оценка на мисловните процеси: ”Четвъртото излишно”
 10. Разпознаване и посочване на качествени антонимни значения
 11. Рисунка на човешка фигура
 12. Рисунка на дърво
 13. Конструктивни умения
 14. Оценка на езиковото развитие
 15. Оценка на комуникативните умения
 16. Изследване на фонологичните езикови умения и фонологичната осведоменост
 17. Разбиране на многозначността на думите
 18. Разбиране на предлози
 19. Разбиране на предложни отношения
 20. Разбиране на прости инструкции
 21. Разбиране на сложни линейни инструкции
 22. Разбиране на поговорки и метафори
 23. Разбиране на слухово възприет текст
 24. Оценка на езиковата и говорната изява в устната реч
 25. Изследване на артикулацията
 26. Преразказ на слухово възприет текст
 27. Разказ по серия картинки
 • Оценка на писмената реч – четене
 1. Четене на букви
 2. Четене на думи
 3. Четене на псевдодуми
 4. Четене наум и разбиране
 5. Четене на глас и разбиране
 • Оценка на писмената реч – писане
 1. Вербално-слухова диктовка
 2. Преписване на текст
 3. Автоматизирано писане
 4. Писане на изречение по картинка
 5. Писмен разказ по картинка (серия картинки)
 6. Писмен разказ по тема

Глава трета

Умствена изостаналост

 1. Характеристика на умствената изостаналост
 2. Диференциране на умствената изостаналост

Глава четвърта

Хиперкинетичен синдром с дефицит на вниманието

 1. Исторически преглед
 2. Обща функционална характеристика
 • Биологични етиологични фактори
 1. Наследственост
 2. Функционални увреждания
 3. Симптоматика
 4. Класификация
 5. Насоки за работа
 • Терапевтични принципи

Глава пета

Дислексия на развитието

 1. Дефиниране на понятието
 2. Етиология на дислектичните прояви
 • Диагностични критерии
 1. Възможности за разпознаване

Глава шеста

Разстройства от аутистичния спектър

 1. Аутизъм – Канер синдром
 2. Аспергер – синдром
 • Рет – синдром
 1. Синдром на Хелер
 2. Атипичен аутизъм
 3. Хиперлексия
 • Савант – синдром

Глава седма

Нарушения на привързаността в детската възраст

 1. Формиране на привързаността в детската възраст
 2. Последици от липсата на адекватна привързаност
 • Етиология на разстройствата на привързването
 1. Видове привързаност
 2. Класификация на разстройствата на привързаността
 3. Терапевтични принципи

Глава осма

Комуникативни нарушения

 1. Комуникация и комуникативни нарушения
 2. Говорни нарушения
 3. Дислалия
 4. Руналатия
 5. Дизартрия
 6. Вербална диспраксия
 7. Заекване
 • Езикови нарушения

Глава девета

Родителски интервенции при деца с нарушения в развитието

Библиография

 

Подобни продукти
СИНДРОМ НА РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДЕНИЕ (PAS)

Конфликтите и войната между родителите, която често възниква след тяхната раздяла, често прерасват в нарушени лични взаимоотношения между детето и родителят, с когото то не живее, и води до сериозни п

Цена: 11,00 лв. 7,90 лв.
Уилям Гласър - Теория на избора

Десетте аксиоми от теория на избора От книгата на Уилям Гласър „Теория на избора“: Да осъзнаваме, че винаги имаме право на избор, означава да сме свободни! А, свободата е нещо и

Цена: 14,10 лв. 9,99 лв.
Детето - как да го обичаме истински

Автор: д-р Рос Кембъл Повечето родители несъмнено обичат децата си и са убедени, че любовта им не се нуждае от доказване. Предпочитат да наблягат на дисциплината и избягващ нежността, която излишн

Цена: 14,99 лв. 10,40 лв.
Как да възпитаваме дете с висок емоционален коефициент

Автор: Лорънс Шапиро Най-важното предимство на ЕМОЦИОНАЛНИЯ КОЕФИЦИЕНТ е, че той е по-малко заложен генетично и дава възможност на родителите и преподавателите да компенсират там, където природата

Цена: 14,99 лв. 11,99 лв.