Безплатен онлайн курс, посветен на Общия регламент за защита на данните

0,00 лв.
 • Марка: ДМК
 • Кат. номер: A 17771
+ -
Цена: 0,00 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

През месец май 2018 г. Общият регламент за защита на данните, целящ да подобри защитата на личните данни за всички физически лица в ЕС, стана пряко приложим. Организациите ще трябва да приведат дейността си в съотвествие с новите правила.

 

 

В тази връзка Институт на вътрешните одитори – стандарти ISO ще проведе безплатен онлайн курс,  предназначен да предостави на професионалистите добро познаване на Регламента, като им помогне да разберат как ще рефлектира върху работата им новия Регламент и как да организират по-добре дейността на организациите си, за да отговорят на изискванията на новото законодателство.

 

 

Участниците ще се запознаят със задълженията на субектите на данни, задълженията на администраторите на лични данни и обработващите лични данни, както и концепциите и принципите, стоящи в основата на привеждането в съответствие с изискванията на Регламента.

 

Курсът е безплатен за участниците и предоставя възможност за допълнително надграждане.

 

Учебните материали са специално разработени за експерти, работещи за частни и държавни институции, студенти, както и за всеки, желаещ да научи повече за защитата на личните данни и Общият регламент за защита на данните, особено за обработващите лични данни.

 

Програмата на курса е сертифицирана от Европейската асоциация за сертифициране и квалификация (E.C.Q.A)

 

За да получите регистрационна карта за участие в курса, е необходимо да изпратите съобщение с текст: „GDPR” на iso9000@yahoo.com

 

 Заявки за участие се приемат до 14 часа на 12.09.2018 година.

 

За допълнителна информация; телефон 0887738117 всеки работен ден от 10 до 12 часа.

 

Програма на дистанционен модулен курс

 

„Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните”.

 

(14.09.2018 година – 20.10.2018 година)

 

Програмата на курса разглежда основните изисквания, термини и концепции на Регламента за защита на личните данни и цели да помогне ма организациите да  отговорят на изискванията на новия Регламент за защита на личните данни.

 

Планирани учебни дейности и методи на обучение:

 

Учебното съдържание е обособено в тематични, самостоятелно разработени модулни компоненти, които изграждат общата образователна част на курса за обучение.

 1. Материали и ресурси за неприсъствена (самостоятелна) подготовка

Всяка модулна единица е представена чрез: теоретична част и допълнителни ресурси, които доразвиват, обогатяват и надграждат самостоятелната подготовка на участниците в курса.

 

Допълнителните ресурси са разписани по формата на URL връзки към информационни ресурси, които доразвиват, обогатяват и надграждат самостоятелната подготовка на участниците в курса.

 1. Учебни дейности от гледна точка на спецификата на курса:

Планирани са: задания за самостоятелна работа в Moodle; тест, организиране на консултации чрез чат и форум.

 

След завършването на курса на всеки участник се издава индивидуален сертификат.

 

 

 

Съдържание на програмата на курса:

 

Модул 1

(14.09.2018 година – 30.09.2018 година)

Темите в модула:

 1. Въведение в Общия регламент за защита на личните данни:
 2. Кратка предистория.
 3. Цели на Регламента.
 4. Териториален обхват.
 5. Лични данни:
 6. Какво са лични данни?
 7. Дефиниции на основните термини, залегнали в Регламента.
 8. Основни концепции:
 9. Съгласие на субекта на данни.
 10. Обработване на личните данни на непълнолетни.
 11. Защита на личните данни на етапа на проектиране и по подразбиране.
 12. Задължително определяне на длъжностно лице по защита на личните данни в конкретни случаи.
 13. Трансфер на данни.
 14. Принципи, свързани с обработването на личните данни:
 15. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
 16. Ограничение на целите.
 17. Свеждане на личните данни до минимум.
 18. Точност.
 19. Ограничение на съхранението.
 20. Цялостност и поверителност.
 21. Отчетност.
 22. Прозрачност.
 23. Право на достъп.
 24. Правото „да бъдеш забравен”.
 25. Право на ограничаване на обработването.
 26. Право на преносимост на данните.
 27. Право на възражение.
 28. Право на физическото лице да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

 

Модул 2
(03.10.2018 година – 20.10.2018 година)

 

Темите в модула:

 1. Сигурност на личните данни:
 2. Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни.
 3. Съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на личните данни.
 4. Разработване на система за анализ, защита и управление на личните данни в организацията.
 5. Административни наказания.
 6. Практическа организация за съхранение и зашита на личните данни на персонала на организацията.

Допълнителни учебни материали, включени в курса:

 • Тестове: входящ и финален тест за определяне степента на готовност на организацията за покриване изискванията на Регламента за защита на личните данни.
 • Примерни процедури.

Примерни образци на документи:

 1. Уведомление до надзорния орган за нарушаването на сигурността на личните данни.
 2. Съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на неговите лични данни.
 3. Примерна структура и съдържание на правилник за прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни.
 4. Примерна структура и съдържание на процедура за оценка на въздействието при защита на личните данни в организацията.
 5. Примерна структура и съдържание на процедура за условията и реда на даване на съгласие за обработка на личните данни.
 6. Примерна структура и съдържание на процедура за условията и реда за упражняване на правата на субектите на лични данни.
 7. Примерна структура и съдържание на политиката за поверителност.
 8. „Мапинг” анализ на личните данни в процесите по обработването им.

 

Подобни продукти
Безплатен онлайн курс "Конфликтология и управление на конфликти. Училищна медиaция"

Център за медиация при Института на вътрешните одитори – стандарти ISO Предлага на Вашето внимание програмата на безплатен модулен дистанционен курс: „Конфликтология и управление н

Цена: 0,00 лв.
ДМК - ISO 22301"Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания (ISO)"

ISO 22301 е написан от водещите експерти за непрекъснатост на работата и осигурява най-добрата рамка за управление на непрекъснатост на бизнес процесите в една организация. Една от функциите, коит

Цена: 60,00 лв.
ДМК - Вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS)

Обучение за вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS) БДС EN ISO 22000 “Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания

Цена: 48,00 лв.
ДМК - ISO 45001: 2018 „Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд – Изисквания”

На 12 март 2018 година беше публикуван новия международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. ISO 45001: 2018 „Системи за управление на здравословните и безопасни условия на

Цена: 60,00 лв.