Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните

16,00 лв. 11,99 лв.
 • Марка: Е-книга (CD)
 • Кат. номер: 11141
+ -
Цена: 11,99 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

Ръководство (CD)

„Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните”

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

 

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото отложено прилагане, считано от 25 май 2018 г.

 

Общият регламент за защита на личните данни въвежда редица задължения за администраторите и обработващи лични данни, някои от които са изцяло нови и непознати в досега действащата правна уредба. Те са :

 

 • Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
 • Осигуряване на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
 • Определяне на длъжностно лице по защита на личните данни в изрично посочените от регламента случаи, поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които отговаря;
 • Уведомяване на надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
 • Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните;
 • Провеждане на предварителна консултация с надзорния орган преди обработването, когато оценката на въздействието покаже, че обработването ще породи висок риск, ако АЛД не предприеме мерки за ограничаване на риска;
 • Прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните. 

 

В регламента са посочени и конкретни технически и организационни мерки за сигурност, като:

   - Псевдонимизация;

   - Криптиране;

   - Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

   - Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

   - Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

   - Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

 

 

След влизането на Регламента в сила, на санкции ще подлежат всички организации регистрирани като администратори на лични данни, които не са се подготвили за изпълнението му. За нарушения от този тип се предвиждат глоби в размер до 4% от годишния оборот на предприятието за изминалата финансова година или 20 000 000 евро.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО:

 

Информациоммо - образоватен център "Темида"

 

„Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните”

 

Цена: 10.99 лева (промоционалната цена е валидна за поръчки, направени до 24.04.2018 година).

 

За допълнителна информация: тел.: 0893731520 всеки работен ден от 10 до 14 часа.

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото отложено прилагане, считано от 25 май 2018 г.

Общият регламент за защита на личните данни въвежда редица задължения за администраторите и обработващи лични данни, някои от които са изцяло нови и непознати в досега действащата правна уредба. Те са :

 • Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
 • Осигуряване на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
 • Определяне на длъжностно лице по защита на личните данни в изрично посочените от регламента случаи, поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които отговаря;
 • Уведомяване на надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
 • Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните;
 • Провеждане на предварителна консултация с надзорния орган преди обработването, когато оценката на въздействието покаже, че обработването ще породи висок риск, ако АЛД не предприеме мерки за ограничаване на риска;
 • Прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните. 

В регламента са посочени и конкретни технически и организационни мерки за сигурност, като:

   - Псевдонимизация;

   - Криптиране;

   - Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

   - Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

   - Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

   - Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

 

След влизането на Регламента в сила, на санкции ще подлежат всички организации регистрирани като администратори на лични данни, които не са се подготвили за изпълнението му. За нарушения от този тип се предвиждат глоби в размер до 4% от годишния оборот на предприятието за изминалата финансова година или 20 000 000 евро.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО:

Съдържание:

Увод

 1. Контекст и предистория на европейското право в областта на защитата на личните данни.

 

 • Право на защита на личните данни.
  • Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
  • Конвенция 108 на Съвета на Европа.
  • Право на ЕС и националното законодателство в областта на защита на личните данни.

 

 • Балансиране на правата.
  • Свобода на изразяване на мнението.
  • Достъп до документи.
  • Свобода на изкуствата и науките.
  • Защита на собствеността.

 

 1. Терминология в областта на защита на личните данни.

 

 • Лични данни.
  • Основни аспекти на понятието „лични данни”.
  • Специални категории „лични данни”.
  • Аномизирани данни и псевдонимизирани „лични данни”.

 

 • Обработване на личните данни.
 • Ползватели на личните данни.
  • Администратори и обработващи.
  • Получатели и трети лица.

 

 • Съгласие.
  • Елементи на валидното съгласие.
  • Правото на оттегляне на съгласието по всяко време.

 

 1. Основни принципи на европейското право в областта на защитата на личните данни.

 

 • Принципи на законосъобразно обработване на личните данни.
  • Изисквания за обоснована намеса.
  • Условия за ограничения съгласно законодателството на ЕС
 • Принципи за качеството на личните данни.
 • Принцип на съпоставимостта на личните данни.
 • Принцип на точност на личните данни.
 • Принцип за ограничен период на съхранение на личните данни.
 • Принцип за добросъвестно обработване на личните данни: прозрачност и доверие.
 • Принцип на отчетността.

 

 1. Общи правила на ЕС в областта на защитата на личните данни от 25 май 2018 година.

 

 • Правила относно сигурността на обработването на личните данни.
  • Законосъобразно обработване на нечувствителните лични данни.
  • Законосъобразно обработване на чувствителните лични данни.

 

 • Правила за прозрачност при обработването на личните данни.
  • Информация.
  • Уведомяване.

 

 • Правила за прозрачност при обработването на личните данни.
  • Информация.
  • Уведомяване.

 

 

Е-книга (CD – А4) – 379 страници.

Доставка с наложен платеж с "Еконт" до посочен от Вас адрес.

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобни продукти
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И ЦПО

Финансирането на системата на образование често става обект на политическия дискурс в България. Обикновено се изтъква, че настоящата система на делегирани бюджети води до недофинансиране на училищата

Цена: 19,30 лв. 14,30 лв.
„Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните в училищата и професионалните гимназии"

Ръководство (CD) „Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните в училищата и професионалните гимназии" Марка: Е-книга

Цена: 31,00 лв. 24,99 лв.
Задължения на администраторите на лични данни в агенциите за недвижими имоти

Задължения на администраторите на лични данни в агенциите за недвижими имоти Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: 12471 Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна р

Цена: 31,00 лв. 24,00 лв.
Задължения на администраторите на лични данни в ЦПОО

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото о

Цена: 21,90 лв. 14,00 лв.