Принципът 80/20 и още 92 силови закона на природата

21,00 лв. 17,00 лв.
  • Марка: Книга
  • Кат. номер: 2219
+ -
Цена: 17,00 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

„Принципът 80/20 и още 92 силови закона на природата“ от Ричард Кош е интригуваща книга за невероятните възможности, които дават на бизнеса и хората 92 универсални, научни, силови закона.

Ричард Кош – известен автор на книги и лектор на бизнес тематика, а така също консултант и инвеститор – определя силовите закони като „модели, правила и взаимоотношения, които надхвърлят една конкретна научна област, намират приложение в други области и най-вече имат съществено приложение в бизнеса“.

Авторът на „Принципът 80/20 и още 92 силови закона на природата“ проучва повече от 1000 научни теории и принципи, които имат потенциал за бизнеса от науки като биология, физика, теория на системите, хаоса, икономика, кибернетика, теория на вероятностите, геология, социология, история, математика и други научни области. Спира се на тези от тях, които имат ярка научна стойност, опират се на емпирични наблюдавани факти и включват внушителни концепции, макар и без достатъчно доказателства.

След анализа на този разнороден научен материал Ричард Кош стига до извода, че в съвременния бизнес се заражда нова парадигма. Тя се основава на най-могъщите идеи от различни научни области. Ричард Кош ги систематизира в 92 силови закона. Той счита, че те не са толкова очевидни, често пъти са парадоксални, не толкова добре познати. Притежават скрита дълбочина, имат висока стойност и практическо приложение в бизнеса, в кариерата и личния живот.

Така например, описвайки възможностите за приложение на закона на руския учен Гаузе – руски микробиолог, еволюционист и един от основоположниците на екологията, Ричард Кош пише:

„Експериментите на Гаузе водят до заключението, че два конкуриращи се вида могат да съществуват съвместно само при наличието на повече от един недостатъчен ресурс.

Две популации се конкурират, ако едната понижава прираста на другата. Те могат да го правят като си изяждат взаимно обяда, взаимно си заемат пространството или си пускат музика толкова силно, че другата популация да се самоубие. Все едно…

Първата поука от принципа на Гаузе за оцеляването чрез диференциация е, че трябва да се стараете конкурентите ви да бъдат малко различни от вас. Те могат да бъдат от същото семейство, но не и от същия вид. Помнете, че на земята има около 30 милиона биологични вида, така че да превърнете фирмата си в отделен вид, ако още не е такава, не би било възможно.

Ако два организма от един и същи вид се конкурират на една и съща територия с ограничен пазар (храна), те ще се бият до смърт. Ако са различни, те могат да си сътрудничат и да оцелеят.“

От „Принципът 80/20 и още 92 силови закона на природата“ на Ричард Кош можем да узнаем и други удивителни идеи за бизнеса, а и за кариерното и личностно развитие. Сред тях са следните идеи:

  • Еволюцията чрез естествен отбор, икономическият буквар на Дарвин, теоремата на Фишер, дилемата на Улам, законите на Мендел за гените и наследствеността, еволюционната теория, теорията на игрите, дилемата на затворника и тяхното приложение в бизнеса;
  • Физическите закони на Нютон, теорията за относителността на Айнщайн и тяхното приложение в бизнеса;
  • Нелинейните закони за хаоса, комплексността, принципът 80/20, прекъснатото равновесие, повратната точка и нарастващата възвращаемост, законът на Меткаф, парадокса на забогатяването и ентропията и тяхното приложение в бизнеса.

„Принципът 80/20 и още 92 силови закона на природата“ съдържа много примери за практическото приложение на силовите закони в бизнеса, а освен това има познавателна стойност, тъй като представя и общата картина на научните постижения.

Всяка една от 14-те части на книгата въвежда в тематиката, а впоследствие резюмира същността на законите и принципите, поставяйки ярък акцент върху практическото им приложение. Преводът от английски на български език и книжното тяло са много качествени.

Накратко, „Принципът 80/20 и още 92 силови закона на природата“ от Ричард Кош е много интригуваща, изключително полезна и богата на идеи за бизнеса и личностното развитие.

Подобни продукти
Вътрешен контрол и вътрешен одит в ЮЛНЦ

Вътрешният контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на съответната организация, осъществяван от ръководството и нейните служители. Предназначението на вътрешния контрол е да осигури разум

Цена: 19,99 лв. 14,30 лв.
РАБОТА С ДЕЦА С АУТИЗЪМ

РАБОТА С ДЕЦА С АУТИЗЪМ СТИВЪН ОЛИВЪР (Teaching Developmentally Dissabled Children: The Me Book.) Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: AUT - 11771 Тази книга е предназначена за учители и род

Цена: 19,99 лв. 11,99 лв.
Вътрешен финансов контрол и финансов одит в организациите с делегирани бюджети - детски градини, училища, ЦПОО и ресурсни центрове

Е-книга (CD) Каталожен номер - ФУК 1417 112 стр. (А 4) За допълнителна информация: телефон 087960737 всеки работен ден от 15 до 17 часа Финансовото управление и контрол в организациите с делеги

Цена: 29,00 лв. 14,99 лв.
Задължения на администраторите на лични данни в детските градини

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото о

Цена: 31,00 лв. 23,99 лв.