Да обърнем курса! Истинска история за превръщане на подчинени в ръководители

24,00 лв. 19,00 лв.
  • Марка: Книга
  • Кат. номер: 78445
+ -
Цена: 19,00 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

„Да обърнем курса! Истинска история за превръщане на подчинени в ръководители“ от Дейвид Маркет е книга, посветена на управлението чрез създаване на сътрудници-лидери а не сътрудници-подчинени.

Въпреки, че в „Да обърнем курса! Истинска история за превръщане на подчинени в ръководители“ става дума за опита на един командир на подводница, поуките от нея са много ценни за бизнес организациите и за всички останали организации, в които доминира традиционния модел на управление, базиран на подчинеността и контрола.

Дейвид Маркет е капитан на атомната многоцелева подводница USS Санта Фе от 1999 до 2001 година, където е отговарял за повече от 100 моряци. Корабът му печели множество награди, като показал най-забележителен напредък в целия Тихоокеански флот на САЩ и се превърнал в най-боеспособна единица в своята ескадра.

Когато е назначен за капитан на подводницата през 1999г., като всеки друг офицер на неговото място той е започнал да ръководи по стандартния начин, чрез издаване на заповеди. Моряците на подводницата обаче не били особено въодушевени от престоя си на нея, духът бил неособено висок и тя се славела като подводницата с най-голямо текучество в целия флот.

Получило се така, че един ден поради незнание Дейвид Маркет издал неправилна, практически неизпълнима заповед. Подчинените му автоматично се опитвали да изпълнят заповедта, без да му обърнат внимание, че тя е неправилна и неизпълнима. Когато ги попитал защо са продължавали да опитват да изпълнят заповедта, получил отговор „Защото Вие разпоредихте.“

Тази случка и редица други обстоятелства провокирали Дейвид Маркет да осъзнае, че културата на подчинение, плъзнала сред хората му (плод на традиционната система на подчиненост в армията) може да постави в сериозна опасност живота на всички. Постепенно съзрява идеята да управлява не просто чрез оправомощяване (овластяване), а и чрез еманципиране, с което подчинените се превръщат в ръководители.

В „Да обърнем курса!“ Дейвид Маркет пише:

„Оправомощаването е необходимата предпоставка, но то само по себе си не е достатъчно, защото:

Първо, защото не представлява завършена управленска структура и не може да функционира, когато липсват компетентност (компетентност на подчинените) и яснота на задачите.

Второ, защото все пак овластяването оставя впечатление, че ръководителят притежава власт и възможност да я споделя с подчинените.

Еманципирането е фундаментално различно от овластяването. С него ние признаваме присъщия гений, енергия, творческо начало на всички човешки същества и едновременно с това им предоставяме поле за изява. Ние признаваме, че не можем да дадем тези заложби на други, нито да ги овластим, та да ги използват. Можем единствено да им попречим да го направят.

Еманципирането дава плодове, когато колективите са получили контрол над вземането на решения, плюс допълнителните предпоставки за компетентност и яснота. Ще разберете, че хората ви са еманципирани, когато отпадне необходимостта да ги овластявате.“

„Да обърнем курса! Истинска история за превръщане на подчинени в ръководители“ разглежда подробно и с помощта на истински примери, следните основни въпроси:

  • Каква е пагубната роля на инструкциите, за които се изисква „сляпо“ подчинение и строг контрол при тяхното изпълнение;
  • Защо е нужно да променим думата „контрол“ и отношението „ръководител-подчинен“;
  • Как можем да превърнем подчинените в ръководители и какво печелим от това съвършено ново управление.

„Да обърнем курса! Истинска история за превръщане на подчинени в ръководители“ о е написана в лек, достъпен, разбираем език, независимо от това, че в книгата става дума за сериозни управленски механизми. Личните истории на Дейвид Маркет, както и неговото израстване като командир са живото доказателство, че промяна в управлението винаги е възможна и това винаги започва от самия ръководител.

Предговора към „Да обърнем курса! Истинска история за превръщане на подчинени в ръководители“ е написан от Стивън Кови, който е наблюдавал пряко резултатите от управлението на капитан Маркет.

В резюме, „Да обърнем курса! Истинска история за превръщане на подчинени в ръководители“ е чудесно ръководство за ръководители, които осъзнават нуждата от хора, възпитани от самия ръководител да поемат лична отговорност, да вземат самостоятелни решения, да бъдат лидери.

Подобни продукти
Вътрешен контрол и вътрешен одит в ЮЛНЦ

Вътрешният контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на съответната организация, осъществяван от ръководството и нейните служители. Предназначението на вътрешния контрол е да осигури разум

Цена: 19,99 лв. 14,30 лв.
РАБОТА С ДЕЦА С АУТИЗЪМ

РАБОТА С ДЕЦА С АУТИЗЪМ СТИВЪН ОЛИВЪР (Teaching Developmentally Dissabled Children: The Me Book.) Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: AUT - 11771 Тази книга е предназначена за учители и род

Цена: 19,99 лв. 11,99 лв.
Вътрешен финансов контрол и финансов одит в организациите с делегирани бюджети - детски градини, училища, ЦПОО и ресурсни центрове

Е-книга (CD) Каталожен номер - ФУК 1417 112 стр. (А 4) За допълнителна информация: телефон 087960737 всеки работен ден от 15 до 17 часа Финансовото управление и контрол в организациите с делеги

Цена: 29,00 лв. 14,99 лв.
Задължения на администраторите на лични данни в детските градини

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото о

Цена: 31,00 лв. 23,99 лв.