ДМК - ISO 22301"Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания (ISO)"

60,00 лв.
 • Марка: Дистанционен модулен курс
 • Кат. номер: 45
+ -
Цена: 60,00 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

ISO 22301 е написан от водещите експерти за непрекъснатост на работата и осигурява най-добрата рамка за управление на непрекъснатост на бизнес процесите в една организация.

 

Една от функциите, които отличава този стандарт в сравнение с други стандарти/ рамки за непрекъснатост на бизнеса е, че организация, внедрила система по този стандарт,  може да бъде сертифицирана от акредитиран орган за сертификация, и поради това ще бъде в състояние да докаже съответствие на своята система за управление с този стандарт пред своите клиенти, партньори, собственици и други заинтересовани страни.

Този ISO стандарт за системи за управление, следва общият формат на Системите за управление,  представен в ISO Guide 83.

 

ISO 22301 дава насоки за разработване, внедряване и функциониране на системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса (СУНБ). ISO 22301 може да бъде използван като ръководството и шаблон за изграждане или надграждане на вече съществуващи системи за управление на рисковете (ISO 31000:2009; ISO/IEC 27001; OHSAS 18001:2007; ISO 14001 и други стандарти).

 

 

Какви са ползите за непрекъснатост на работата?

Когато се прилага правилно, управлението на непрекъснатост на бизнеса ще намали възможността за възникване на разрушителен инцидент, а ако се появи такъв инцидент организацията, ще бъде готова да реагира по подходящ начин. Това ще доведе до драстично намаляване на потенциалните вреди от такъв инцидент.

 

Кой може да приложи този стандарт?

Всяка организация – голяма или малка, с цел печалба или с нестопанска цел, частна или обществена. Стандартът е замислен по такъв начин, че да е приложим за всякакъв размер и вид на организацията.

 

Как непрекъснатостта  на бизнеса се вписва в цялостното управление?

Управлението на рисковете е част от цялостното корпоративно управление. Осигуряването на непрекъснатост на бизнеса  е част от цялостното управление на рисковете във фирмата. Припокриващи се области  с тази система са ИТ мениджмънтът  и управлението на информационната сигурност.

 

 

Други стандарти , които са полезни в изпълнение на непрекъснатост на работата са:

 • ISO / IEC 27031 – Насоки за информационни и комуникационни технологии готовност за непрекъснатост на бизнес процесите.
 • PAS 200 – Управление на кризи – насоки и добри практики
 • PD 25666 – Ръководство за упражняване и тестване за непрекъснатостта на работата и извънредни програми
 • PD 25111 – Ръководство за човешки аспекти на непрекъснатостта на бизнес процесите
 • ISO / IEC 24 762 – Насоки за информационни и комуникационни технологии и  услуги за възстановяване след бедствия

Цел на курса:

Запознаване на участниците с изискванията на стандарта ISO 22301 Societal security -- Business continuity management systems --- Requirements,

Полза от обучението:

Получаване на знания защо да внедрим система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса, добрите практики за изграждане на такива системи.

Курсът е предназначен за всички участници във формирането и реализирането на политиката за управление на непрекъсваемостта на дейността при предоставяне на продуктите и услугите на своите клиенти:

 • Ръководители на организации,
 • Мениджъри за бизнес развитие
 • Представители на ръководството,
 • мениджъри по качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа и др.
 • одитори на системи за управление,
 • членове на КУТ,
 • служители, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса.
 • специалисти по качество от всички нива.

 

Програма на курса

Планирани учебни дейности и методи на обучение:

Учебното съдържание е обособено в тематични, самостоятелно разработени модулни компоненти, които изграждат общата образователна част на курса за обучение.

 1. Материали и ресурси за неприсъствена (самостоятелна) подготовка

Всяка модулна единица е представена чрез: теоретична част и допълнителни ресурси, които доразвиват, обогатяват и надграждат самостоятелната подготовка на участниците в курса.

Допълнителните ресурси са разписани по формата на URL връзки към информционни ресурси, които доразвиват, обогатяват и надграждат самостоятелната подготовка на участниците в курса.

 1. Учебни дейности от гледна точка на спецификата на курса:

Планирани са: задания за самостоятелна работа в Moodle; тесторганизиране на консултации чрез чат и форум.

Методи и критерии за оценяване:

 1. Текущо оценяване: задание под форма на проект; текуща оценка – решаване на един онлайн тест;
 2. Критерии за издаване на дипломен сертификат: заключителен онлайн тест.

 

1-ви модул(28.04.2018 година – 09.05.2018 г.)

Теми в модула:

 • Обща регулаторна рамка на международната стандартизация.
 • Общи изисквания на стандарта БДС ISO 9001:2015 за изграждането на системи за управление в организацията:
 1. Ориентация към потребителя
 2. Лидерство на ръководителите;
 3. Приобщаване на хората;
 4. Процесен подход, създаване на бизнес процеси;
 5. Системен подход към управлението;
 6. Непрекъснато подобряване на дейността;
 7. Вземане на решения, основани на факти;
 8. Взаимоизгодни отношения с доставчиците.
 • Системи за управление в организацията - терминологичен речник (Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник - ISO 9000:2015).

 

2-ри модул

(11.05.2018 г. – 28.05.2018 г.)

Темите в модула:

 

 • Основи на бизнес процесите и процесното управление;
 • Индентифициране на основните характеристики на бизнес процесите;
 • Методология и стандарти за моделиране на бизнес процесите – BPMN, IDEF, EPC и др.;
 • Принципи за изграждане на бизнес архитектурата на средата.

 3-ти модул

(06.06.2018 г. – 28.06.2018 г.)

Темите в модула:

 • Моделиране на организационните структури;
 • Моделиране на бизнес процеси, изграждане на детайлни диаграми на процеси;
 • Ролята на процесния подход при внедряване на информационни системи и системи за управление на качеството;
 • Методи и средства за анализ и подобрение на бизнес процесите;
 • Симулции на бизнес процеси.

 

Заявки за участие в курса се приемат до 24.04.2018 година влючително.

За да получите пълната програма на курса и регистрационна карта, то моля изпратете съобщение с текст: "22031" на standartizaciq@yahoo.com

За информация: телефон 0879960737 от 14 до 17 часа всеки работен ден.

Подобни продукти
Безплатен онлайн курс "Конфликтология и управление на конфликти. Училищна медиaция"

Център за медиация при Института на вътрешните одитори – стандарти ISO Предлага на Вашето внимание програмата на безплатен модулен дистанционен курс: „Конфликтология и управление н

Цена: 0,00 лв.
Безплатен онлайн курс, посветен на Общия регламент за защита на данните

През месец май 2018 г. Общият регламент за защита на данните, целящ да подобри защитата на личните данни за всички физически лица в ЕС, стана пряко приложим. Организациите ще трябва да приведат дейнос

Цена: 0,00 лв.
ДМК - Вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS)

Обучение за вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS) БДС EN ISO 22000 “Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания

Цена: 48,00 лв.
ДМК - ISO 45001: 2018 „Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд – Изисквания”

На 12 март 2018 година беше публикуван новия международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. ISO 45001: 2018 „Системи за управление на здравословните и безопасни условия на

Цена: 60,00 лв.