Популярни Продукти
Посмей да бъдеш различен

Автор: Алесандро Форте „Посмей да бъдеш различен“ е книга за продажбите, написана от експерт-продавач. Авторът й – Алесандро Форте, е един от най-успешните продавачи на застрахов

Цена: 38,00 лв. 31,00 лв.
Силата да преговаряме

„Силата да преговаряме“ от Дерек Арден е книга за уменията за преговори, които всеки може да придобие и усъвършенства, за да постига по-високи резултати в работата и живота. Уменията за п

Цена: 41,00 лв. 34,00 лв.
Новини
Нестандартни начини за забавление на малки деца по метода Монтеосори (и не само)

Децата винаги искат да опитат нещо ново, те са много любопитни и изследват всичко, което видят и до което се докосват. Наблюдавайте ги, за да не се наранят или погълнат някои от по-малките предмети. Покажете им как да се справят с новите техники и занимания, насърчавайте ги, забавлявайте се заедно. Нестандартните игри с обикновени предмети ще помогнат на малките да развиват различни способности, да научават нови неща, да се справят с интересни предизвикателства

Прочети още
Психологично консултиране – петстъпков модел за вземане на решения,  съставяне на анамнеза и анализ на консултативната беседа (при супервизия).

Тук следва да се има предвид, че реалният проблем на клиента може съвсем да не е този, който той назовава.  Ако обаче психологът приеме първоначалното тълкуване на проблема, изложен от клиента, той може да пропусне важни факти.  На този етап специалистът повдига предварителни консултативни хипотези относно причините за затруднението на клиента.  Преди да започне работа, психологът трябва да разшири проблема, като поиска информация за възможни алтернативни варианти.

Прочети още
Ранно интелектуално развитие на детето

Дали е възможно децата да четат и смятат още на три годишна възраст? И това да не са надарени деца, а съвсем обикновени? И кой определя кое дете е надарено и кое не е? Идеята за ранно интелектуално развитие среща горещи привърженици по цял свят, които го и практикуват, но и също толкова противници и това е една от водещите тенденции в педагогиката. Според Глен Доман, американски физиотерапевт и автор на теорията за ранно интелектуално развитие, всяко дете в момента на раждането си има много по-висок умствен потенциал, отколкото предполагаме. И единствено от нас зависи, дали ще използва този потенциал и ще научим рожбата си от най-ранна възраст на четене, писане, смятане, дори енциклопедични знания, които повечето деца получават чак след като тръгнат на училище. Идеята всъщност е, че, колкото по-рано започнем да преподаваме, толкова по-лесно ще попият знанията в малкия човек.

Прочети още

Институт на вътрешните одитори - стандарти ISO

Институт на вътрешните одитори - стандарти ISO

 

Предмет на дейност:

 • Разработване, внедряване, консултации, обучение и оказване на съдействие при сертифициране на:
 • Системи за управление съгласно ISO 9001;
 • Системи за управление безопасността на харните, съгласно ISO 22000 и НАССР;
 • Системи за управление на околната среда, съгласно ISO 14001;
 • Системи за управление на здравето и безопасността при работа.
 • Разработване на приложни курсове за интерактивно образование в детските градини и училищата.

 

ФИРМЕНА ФИЛОСОФИЯ

 

Фирмената ни философия се състои в това да работим всеотдайно и професионално в интерес на потребителите, задоволявайки в максимална степен техните изисквания.

 

Тази философия ние реализираме при спазването на следните основни принципи:

 • насоченост на организацията към потребителите, т.е. формиране на ясно разбиране на сегашните и бъдещите изисквания на клиентите и на постоянен стремеж към задоволяване на очакванията им;
 • силата на ръководството, която се проявява при определянето на целите и на вътрешната среда на организацията, съдействаща за тяхното реализиране;
 • приобщаване на хората, т.е. използване на способностите на хората от всички нива на управление на фирмата;
 • процесно ориентиран подход, което означава свързаните помежду си ресурси и дейности да се управляват като един процес;
 • системен подход към управлението, т.е. определяне и управление на система от взаимосвързани процеси за постигане на дефинираната цел;
 • непрекъснато подобрение, което да бъде постоянна цел на института;
 • делови подход за вземане на решения, който се основава на логически и интуитивен анализ на данни и съобщения;
 • взаимноизгодно сътрудничество с доставчици, което означава да се работи за повишаване на способността на организацията и на нейните доставчици да създават стойност.